دبیر بورد آموزش پرستاری ارتقا و پیشرفت در رشته های علوم پزشکی ازجمله پرستارى را ضرورتی انکار ناپذیر دانست و گفت: نیاز مردم به مراقبتهاى پرستاری به دلیل تغییر الگوی بیماری ها و نیازهای سلامت، پیشرفت دانش پزشکی و مراقبت از سلامت تغییر کرده بنابراین ضروری است که آموزش پرستاری هم به روز شده و محتوا و روش های آن متحول شود.   به گزارش خبرگزاري سلامت  دکتر عباس عباس زاده دبیر بورد آموزش پرستاری و رییس دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی در خصوص آیین نامه توسعه همکاری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی با دانشکده های پرستاری و مامایی در آموزش دانشجویان پرستاری گفت: بر اساس دیدگاه متخصصین، تحول در رشته پرستاری می بایست متوجه افزایش مهارت های دانشجویان، اعم از مهارت های شناختی و استدلال بالینی، برقراری ارتباط با مددجویان، ارائه خدمات، کار با دستگاه ها و تجهیزات، ارتباط بین رشته ای ؛ مراقبتهاى جامعه محور و کار تیمی، باشد.   وی افزود: برای دستیابی به چنین مهارت هایی آموزش پرستاری باید علاوه بر کلاس و آزمایشگاه در محیط واقعی و در ارتباط با انسان ها اعم از سالم و بیمار، زن و مرد، کودک و بزرگسال اتفاق بیفتد و بیمارستان آموزشی نيز یکی از مهم ترین جاهایی است که این تعامل و آموزش با رويكرد تخصصى بالينى می تواند در آن اتفاق بیفتد.   دکتر عباس زاده خاطرنشان کرد: در همه مراکز آموزش پرستاری در دنیا بخش مهمی از آموزش دانشجویان پرستاری در عرصه و در بیمارستان اتفاق می افتد.   به گفته دکتر عباس زاده دانشکده های پرستاری با همه پیشرفت هایی که از لحاظ کمی و کیفی در سال های اخیر به دست آورده اند، اما حضور معنی دار و موثرشان در عرصه های بالینی متناسب با رسالت وظايف فارغ التحصيلان آنها کم است.   رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: آیین نامه "توسعه همکاری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی با دانشکده های پرستاری و مامایی در آموزش دانشجویان پرستاری"، در واقع یک ابزار خوب برای دستیابی به این تحول و معنی دار کردن حضور دانشکده هاى پرستاری در عرصه بالینی و بالینی تر شدن آموزشها ست.   دکتر عباس زاده افزود: حتی اگر هدف افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو برای دانشکده ای مطرح نباشد، با استفاده از این آیین نامه می تواند به آموزش دانشجوی پرستاری و متعهد شدن مراکز آموزشی درمانی به پذیرش مسئولیت همکاری با دانشکده پرستاری در آموزش دانشجوی پرستاری بپردازد.   وی گفت: آیین نامه توسعه همکاری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی که با همکاری اعضای بورد پرستاری، اکثریت روسای دانشکده های پرستاری، معاونت پرستاری، سازمان نظام پرستاری و انجمن های علمی تدوین و ابلاغ شده و در جلساتی در پی ابلاغ این آیین نامه اخیراً تشکیل شده باز هم مورد وثوق همه نهادهای پرستاری می باشد، نه تنها تهدیدی برای آموزش آکادمیک پرستاری نیست بلکه چنانچه دانشکده ها به خوبی از آن استفاده کنند ابزار بسیار خوبی برای افزایش قدرت و حضور دانشکده و ارتقای کیفیت آموزش بالینی پرستاری وبرطرف كردن بسيارى ازمشكلات دانشجويان پرستارى دربالين و بيمارستانهاست.   دبیر بورد آموزش پرستاری در خصوص موضوع تربیت پرستار بیمارستانی نیز گفت: واقعا نميدانم اين واژه را چه كسى به افكار و أذهان جامعه تزريق كرده است؟. "پرستار بیمارستانی "یک واژه خاص است که فقط تبليغ مى شود درحاليكه مبنا و پايه و اساس ندارد و در آيين نامه تنظيم شده دراصفهان و هيچكدام از مكاتبات معاونت آموزشى وزارت بهداشت به دانشگاهها وجودندارد و هيچ گاه چنين مطلبى مورد موافقت هیچ نهاد آموزشی در وزارت بهداشت نمی باشدو در پرستاری کشور ما مطرح نبوده و نیست.   وی افزود: طبعاً هیات بورد پرستاری هم با چنین موضوعی و چنین درخواستی تا کنون روبرو نشده و به دلیل اینکه این نوع تربیت پرستار را كه در معدود نقاط دنيا وجود دارد ؛ به صلاح نمیداند، در صورت وجود چنین درخواستی مخالفت خواهد کرد. اما تا به امروز چنین موضوعی در پرستاری مطرح نمی باشد.   دکتر عباس زاده تاکید کرد: برداشت برخی همکاران از آیین نامه همکاری دانشکده ها و بیمارستان ها از واژه پرستار بیمارستانی برداشتی اشتباه است.   دکتر عباس زاده در ادامه با اشاره به کمبود جدی پرستار در بیمارستان های کشور، گفت: افزایش ظرفیت پذیرش پرستاری یک ضرورت است و این درحالی است که نقش پرستار بر اساس برنامه ششم توسعه و سایر برنامه ها از قبیل مراکز مراقبت در منزل و امثال آن توسعه خواهد یافت و عرصه کار پرستار منحصر به بیمارستان نمی باشد.   رئیس دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی افزود: در مجموع کشور در مقایسه با کف استانداردهاى نسبت پرستار به جمعیت ؛ کمبود زیادی وجود دارد. اما به نظر من مسئولین دانشگاهها و دانشکده های پرستاری باید در تعامل با معاونت های پرستاری و درمان در دانشگاه های مختلف بر اساس نیاز، افزایش ظرفیت منطقی را ایجاد کنند.   دکتر عباس زاده بر لزوم حفظ استانداردهای آموزشی پرستاری با رویکرد بالینی و پرستاری جامعه براساس نیاز جامعه به پرستار تاکید کرد و گفت: بکار گیری فارغ التحصیلان هم باید دغدغه ما باشد که خوشبختانه همه ظرفیت هایی که با استفاده از آیین نامه اصفهان بارويكرد بالينى اضافه می شود بر اساس همان تا حدود زيادى از بکارگیری آنان اطمینان حاصل می شود.   رئیس دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی با بیان این که دانشگاه ها و استان های مختلف کشور از لحاظ نیاز به افزایش ظرفیت متفاوت هستند، افزود: در مجموع چون افزایش ظرفیت به درخواست دانشکده های پرستاری و با استفاده از این آیین نامه و از طریق قانونی یعنی کنکور سراسری صورت میگیرد، قانونی و قابل قبول است و به روند تخصصى سازى پرستارى هم كمك بزرگى مى كند.   دکتر عباس زاده با اشاره به روند رو به رشد کیفیت آموزش پرستاری بعد از انقلاب افزود: این روند رو به رشد با تلاش پیشکسوتان شروع شده و در سالهای اخیر افزایش سرعت چشم گیری به دست آورده است. بطوری که در حال حاضر کمتر رشته ای چنین شرایطی را دارد.   دبیر بورد آموزش پرستاری ضمن اشاره به وجود 12 رشته کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل پرستاران، افزود: بيش از 190 دانشكده در کشور آموزش پرستاری را عهده دار هستند که همه آنها توسط هیات بورد ارزشیابی می شوند.   وی با بیان این که بالاترین مقطع تحصیل یعنی مقطع دکترا در پرستاری فعالانه دایر است، افزود: هرم هیات علمی در این رشته ترمیم شده و تعداد قابل توجهی از مدرسین در مرتبه استاد و دانشیار وجود دارد و اغلب برنامه های آموزشی در رشته مقاطع پرستاری بازنگری و بروز رسانی شده است.   رییس دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی ضمن اشاره به وجود تعامل بین المللی خوب بین دانشکده های پرستاری داخل و خارج ، افزود: دستاوردهای پژوهشی در رشته پرستاری قابل افتخار و عرضه است و سطح نمره ورودی داوطلبان ورود به رشته پرستاری افزایش پیدا کرده است   وی تاکید کرد: به دانشجویان و همکاران این اطمینان را می دهم که راه رشد رشته پرستاری که سالهاست توسط اساتید پیشکسوت شروع شده با سرعت هرچه بیشتر طی می شود و اخيرا با برنامه هاى خوب حوزه معاونت آموزش وزارت بهداشت نظير صدور بخشنامه جذب هيات علمى بالينى ، ايجاد گرايشات شبه DNP در دوره دكترا ، تعريف دوره هاى مهارتى براى تربيت پرستاران پركتيشنر نشان دهنده وجود دغدغه مندى مسئولين وزارت بهداشت براى ارتقاء اثربخشى و كارآمدى فارغ التحصيلان پرستارى در مقاطع تحصيلى مختلف است.   وی با بیان این که يكى ازمهمترين مقاطع مقطع كارشناسى است، افزود: با توجه به آيين نامه اصفهان اميد مى رود بسيارى از مشكلات دانشجويان در بيمارستان ها و بالين از بين برود و مهارت و توانمندى عملى آنها را متناسب با دانش تئورى آنها افزايش دهد.   دکتر عباس زاده در پایان با تاکید بر این که دلیلی برای نگرانی و ایجاد فضای یاس و نا امیدی وجود ندارد، گفت: به دانشجويان توصيه مى كنم يكبار هم كه شده آيين نامه مذكور را مطالعه كنند ببينند چقدر به دغدغه هاى دانشجويان پاسخ مثبت داده شده است. البته جالب این است که مطالب مایوس کننده که گاهی شنیده می شود، عموما توسط کسانی مطرح می شود که در آموزش دانشجو بویژه درحوزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دخالتی ندارند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha