برگزیده استان ها

  • اهدا عضو

    اهدا عضو

    مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بدن جوان مرگ مغزی شده موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

  • اجرای طرح جامع پیشگیری از خشونت در مدارس استان کردستان

    اجرای طرح جامع پیشگیری از خشونت در مدارس استان کردستان

    سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان گفت: طرح جامع پیشگیری از خشونت با هدف کاهش خشونت در میان دانش‌آموزان با همکاری این معاونت و سمن‌های فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی در مدارس استان کردستان اجرا شد.

تیتر سه سرویس 4

گفتگوی اختصاصی

ادامه خبرها