• هم آوایی مردم گلستان در انتخابات

    هم آوایی مردم گلستان در انتخابات

    با نزدیک شدن روزهای پایانی تبلیغات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شاهد ورود جدی تر رای اولی ها و اقوام گلستان در ستادهای انتخاباتی هستیم.

برگزیده استان گلستان

ادامه خبرها