برگزیده استان مازندران

  • موضوع شیرهای آلوده به وایتکس، منتفی است

    موضوع شیرهای آلوده به وایتکس، منتفی است

    مدیر کل استاندارد مازندران در خصوص شایعه‌های مطرح شده مبنی بر وجود وایتکس در شیر گفت: تاکنون چنین گزارشی مطرح نشده است و با توجه به ارزیابی‌های مداوم و همچنین صادرات لبنیات تا کنون هیچ  موردی از کشورهای مقصد نیز اعلام نشده اما پیگیری ها در این خصوص انجام خواهد شد.

برگزیده صفحات استانی 4

ادامه خبرها