کد خبر: بستری-شدن-۱۰۰-نفر-بر-اثر-گرد-و-غبار-در-اه
۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲
به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، فرهاد حمزه‌لوی درباره تعداد مراجعه‌کنندگانی که بر اثر آلودگی هوا و افزایش گرد و غبار این شهر به بیمارستان اهواز مراجعه کرده‌اند، اضافه کرد: در روز جمعه ۲۹ دی ۴۷۱ نفر به اورژانس مراجعه کردند که ۳۹ نفر آنها در بخش معمولی و ۹ نفر در بخش ویژه بستری شدند. او با اشاره به کاهش آمار مراجعه‌کنندگان افزود: روز جمعه ۳۰ دی نیز ۲۶۰ نفر به اورژانس مراجعه کردند که ۳۵ نفر آنها در بخش  معمولی و ۵ نفر در بخش ویژه بستری شدند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: همچنین روز اول بهمن ۷۵ نفر به اورژانس مراجعه کردند که ۱۲ نفر آنها در بخش معمولی و یک نفر در بخش ویژه بستری شده‌اند.(ایلنا)