جانشين فرمانده ناجا با تاکيد بر اهميت تقويت مهارت هاي عملي کارکنان گفت : اين رويکرد بايد از طريق مراکز آموزشي در ناجا نهادينه و دنبال شود، چراکه "مهارت و ايده پروري" از نيازهاي امروز نيروي انتظامي است.

 

به گزارش خبرگزاري سلامت به نقل از  پايگاه خبري پليس، سردار دکتر "اسکندر مومني" در نشست تخصصي با اعضاي هئيت علمي فرماندهان و مسئولان دانشگاه علوم انتظامي امين با بيان اينکه جهت گيري هاي آموزشي در گذشته "دانش محوري" بود نه "پژوهش محوري" ، اظهار کرد : در تمام آزمون هاي دانشي ميانگين نمرات بسيار بالا است و اين در حالي است که در آزمون هاي مهارتي نمرات و امتيازات پايين است، يک تفاوت معني داري بين آزمون هاي مهارتي و دانشي است و آن ميانگين کمتر از 30 مي باشد.

وي با تاکيد بر اينکه ميانگين زمان آموزش ها در زمان جنگ تحميلي بين 45 الي 90 روز بود، تصريح کرد: در آن زمان عمده آموزش ها در بعد مهارتي بود.

جانشين فرمانده ناجا ادامه داد: امروز نياز مديران به آموزش هاي مهارتي است که اين موضوع بايد از طريق مراکز آموزشي در ناجا نهادينه شود.

سردار مومني با تاکيد بر لزوم تمرکز بر "مهارت و ايده پروري" در ناجا گفت : مهارت اصلي؛ "نه" گفتن به تهديدات و پذيرش پيشنهادات پيشرو است لذا مديران بايد سازمان را با ايده هاي مناسب مهارتي پيش ببرند.

اين مقام ارشد انتظامي مطرح کرد: در مجموعه ناجا تحقيقات عموما تحقيقات "بنيادي" است که مي بايست ريل گذاري و جهت گيري از تحقيقات "بنيادي" به "کاربردي" تغيير يابد.

وي با اشاره به اينکه از تمام ظرفيت هاي مهارتي و عملي در اداره سازمان بايد استفاده شود، خاطرنشان کرد : مديران بايد سازمان را با مهارت هاي کاربردي اداره کنند.

جانشين فرمانده ناجا با بيان اينکه حوزه تحقيقات و پايان نامه ها عرصه وسيعي در ميدان عمل دارد، ادامه داد : در اين زمينه مراکز آموزشي و تحقيقاتي بايد تعامل خوبي با هم داشته باشند.

اين مقام عالي انتظامي با تاکيد بر اينکه دانشگاه امين بايد با علم روز پيش برود، خاطر نشان کرد : دانشگاه امين محل تربيت نيروي متخصص، متعهد و ماهر است آن هم نيروي انساني که داراي ايده و فکر برتر باشد.

سردار مومني با اشاره به اينکه دامنه جرائم در حال توسعه و پيشرفت است، تصريح کرد : بايد در علوم پليسي هم از نظر دانشي ، به روز بودن و هم از نظر مهارتي پيشرفت کنيم و در راستاي دست يابي به اين مهم، نيروي متناسب تربيت شود.

وي با تاکيد براينکه در بستر دانشگاه، اتاق فکري نهادينه شود، افزود: اين اتاق فکر دائما بايد در حال تعالي باشد و ايده ها در آن به گونه اي نياز سنجي شود که در مراکز تحقيقات، کاربردي و اجرايي شود و تمام اين موضوعات زماني محقق خواهد شد که گام هاي عملي براي رسيدن به اهداف مطلوب و نهايي برداشته شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha