قلم بر دبير علمي جايزه زنجيره صنعت كيف، كفش، چرم اظهار داشت جايزه براي نخستين بار در ايران و با توجه به ويژگي ها و ساختار اين صنايع و به منظور ايجاد نقشه راهي براي توسعه بنگاه هاي صنعت طراحي گرديده است. مدل جايزه طي چند سال توسط شركت مشاوره آرا و با همكاري جامعه صنعت كفش ايران، تشكل هاي ملي و استاني،فعالان صنعت و اساتيد دانشگاهي طراحي گرديد. مجري جايزه با حضور در مهمترين رخداد زنجيره كيف،كفش،چرم و طي مذاكره با روسا و هيئت مديره تشكل هاي ملي و استاني اظهار داشت؛ استقبال خبرگان و فعالان صنعت از مدل و فرايند جايزه بسيار خوب بود و بسياري از فعالان صنعت تمايل خود را براي حضور فعال اعلام نمودند. جامعه صنعت كفش ايران نيز به عنوان متولي ضمن بسترسازي و تسهيل فرايند اجرايي حمايت كامل خود از جايزه را اعلام نمود. جايزه در دو بخش معرفي برندهاي برتر و بنگاه هاي رقاب پذير هر ساله بر اساس شاخص ها و معيارهاي جهاني به ارزيابي وضعيت بنگاه هاي زنجيره صنعت پرداخته و با معرفي بهترين هاي صنعت، گزارش هاي كاربردي و الگوبرداري، راهنمايي براي رشد و توسعه بنگاه ها فراهم مي آورد. مراسم اهداي جوايز در پايان آذرماه٩٦ با حضور مديران وزارت صنعت معدن تجارت، نمايندگان اتاق بازرگاني،تشكل هاي ملي و استاني و بزرگان صنعت برگزار مي شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha