کد خبر: دستورکار-جلسات-علنی-هفته-آتی-مجلس-انتخ
۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۲۴

نمایندگان مردم در خانه ملت، در جلسات هفته آتی مجلس شورای اسلامی، ناظران قوه مقننه در مجامع و شوراها را تعیین می‌کنند.

 

به گزارش خبرگزاری سلامت، دستور کار جلسات هفتگی صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه 17 و چهارشنبه 20 مرداد  95 اعلام شد، که به شرح زیر است:

1.گزارش کمیسیون‌آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه‌ تأسیس و اداره مدارس‌ و مراکز آموزشی‌و پرورشی غیر دولتی   

2.انتخاب ناظرین درمجامع و شوراها

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار.

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی استاندارد.

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی.

انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی فضایی.

انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی فناوری اطلاعات.

انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو در هیات نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار.

    انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی معادن .

انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون‌ اقتصادی توسط مجلس به عنوان‌ناظر درکارگروه اجراء ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده.

انتخاب سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی.

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیأت واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی از طریق مذاکره.

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو در هیأت نظارت اندوخته اسکناس.

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون‌ عمران توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون های ‌کشاورزی، آب و منابع طبیعی و بهداشت و درمان توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی.

انتخاب دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها.

انتخاب دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات.

انتخاب دو نفر از اعضاء کمیسیونهای برنامه و بودجه ومحاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در شورای آمایش سرزمین.

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران.

انتخاب دو نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب‌کمیسیون‌وتصویب‌ مجلس به عنوان ناظر در شورای‌عالی‌آموزش‌وپرورش.

انتخاب سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی ،برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای رقابت.

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در ستاد امربه معروف و نهی‌از منکر.

انتخاب سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.

انتخاب سه نفر کادر پزشکی به‌ معرفی‌کمیسیون بهداشت ‌و‌درمان ‌و با ‌انتخاب‌ مجلس شورای اسلامی برای چهار سال در هیات ‌مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ هیات ‌مدیره نظام‌ پزشکی.

انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در ‌شورای‌ عالی ‌علوم،تحقیقات ‌و فناوری.

انتخاب یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به عنوان ناظر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو.

انتخاب یک نفر ناظر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در نحوه اجرای ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده.

انتخاب یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأئید مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو در کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه.

انتخاب یک ‌نفر نماینده به ‌‌معرفی‌ کمیسیون ‌بهداشت‌ و‌ درمان و ‌انتخاب ‌مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی‌ نظام ‌پرستاری.

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در ‌‌هیات‌ نظارت ‌بر مسافرتهای ‌خارجی‌ کارکنا‌ن ‌دولت.

انتخاب یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در شورای راهبری دادرسی الکترونیکی.

انتخاب یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای مرکزی زکات.

انتخاب دو نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و آموزش، تحقیقات و فناوری به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیات عالی گزینش. انتخاب دونفر از اعضای کمیسیون شوراها و امورداخلی، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران.

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو در ‌دبیرخانه‌دائمی‌کنفرانس‌های ‌بین‌المللی‌ فلسطین

انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو در کمیته‌اجراءوپیگیری‌وهماهنگی‌های‌لازم‌ جهت‌ حمایت ‌از انقلاب‌ اسلامی ‌مردم ‌فلسطین.

انتخاب دونفر از اعضاء کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ به‌ معرفی‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ و انتخاب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ عنوان‌ ناظر در شورای عالی‌نظام‌پزشکی .   

انتخاب دو نفر به ‌نمایندگی از طرف هر قوه به انتخاب و معرفی ‌مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو در ‌شورای ‌نظارت ‌بر سازمان ‌صدا و سیمای جمهوری ‌‌اسلامی ایران./

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha