رئيس بيمارستان امام سجاد ناجا با تشريح اهداف و برنامه هاي پيش رو گفت : ارتقاء خدمات دهي به بيماران و تجهيز بخش هاي مختلف از برنامه هاي اولويت دار ما در سال جاري است.

به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر "محمود راسخي"  ، با اشاره به برنامه هاي در نظر گرفته شده براي ارتقاء وضعيت بيمارستان امام سجاد ناجا اظهار کرد : يکي از اهداف پيش رو اين است که در اين بيمارستان بخش جراحي ها بويژه جراحي عمومي را ارتقاء ببخشيم، متأسفانه عليرغم توانمندي جراحان با کمبود برخي امکانات در بخش هايي مواجه هستيم.

وي با بيان اينکه در خصوص افزايش خدمات دهي به بيماران برنامه ريزي صورت گرفته است، افزود: ارتباط و تقويت تعامل با ارگان هاي دولتي و غيردولتي نيز در خصوص گسترس خدمات دهي اين بيمارستان در نظر گرفته شده است، سعي داريم برمبناي پيشنهاد به سازمان ها روند معاينات استخدامي و دوره اي برخي سازمان ها در اين مرکز انجام شود.

رئيس بيمارستان امام سجاد ناجا ادامه داد : رسيدگي به وضعيت فيزيکي بيمارستان، کيفيت بخشي امکانات از نظر تخت، تجهيز اتاق عمل و ... نيز از برنامه هاي جدي و پيش رو است.

افزايش خدمات تخصصي

اين مقام انتظامي از افزايش خدمات تخصصي در اين بيمارستان خبر داد و افزود : همکاري با متخصصان تغذيه، رژيم درماني ، جراحي پلاستيک و ... نيز پيش بيني شده است، تجهيز آزمايشگاه بيمارستان براي تسريع در خدمات و جواب دهي آزمايش ها نيز در دستور کار است.

وي با اشاره به فعال سازي سايت بيمارستان امام سجاد، مطرح کرد : ارائه توانمندي ها، آگاهي بخشي عمومي و تعامل بيشتر با معاونت بهداد از اهداف راه اندازي اين سايت است.

خدمات دهي شايسته به بيماران در اولويت

دکتر راسخي ارتباط و تعامل مستمر با کارکنان را داراي کارکرد هاي مثبت معرفي و بيان کرد : تلاش بر اين است که در راستاي انگيزه دهي به کارکنان ابزار تشويقي در نظر گرفته شود ؛ چراکه معتقديم ارتقاء انگيزه در کارکنان در افزايش احساس مسئوليت، ارائه خدمات مطلوب تر به بيماران موثر است.

رئيس بيمارستان امام سجاد ناجا گفت : براي کارکناني که به دلايلي از تعهد و مسئوليت پذيري سرباز مي زنند در آخرين راهکار و پس از بي نتيجه بودن تذکر و اخطار، تنبيه در نظر گرفته خواهد شد؛ چراکه معتقديم رضايت بيماران يک اولويت است و در اين راستا هيچ کوتاهي قابل قبول نخواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha