فرهنگ عمومی باید امیدگستر، آینده نگر و مردم محور باشد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور بر ایجاد امید، درک تحولات جهانی و ورود مردم به مدیریت فرهنگ عمومی تاکید کرد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری سلامت، سیدسعیدرضا عاملی در نشست تخصصی شوراهای فرهنگ عمومی استان ها با تبیین گستردگی حوزه فرهنگ عمومی، گفت: حوزه فرهنگ عمومی از فضای مشترک زندگی صحبت می کند. جایی که پدیده ها را با هم می بینیم، از منابع مشترک بهره می بریم، خودآگاه و ناخودآگاه ما را شکل می دهد و حتی سرگرمی و فراغت ما را می سازد. 
سرگرمی باید بهجت درونی انسان را تامین کند
عاملی در ادامه با اشاره به تغییر در سبک زندگی در سراسر جهان ناشی از فناوری های نوین، خاطرنشان کرد: اوقات فراغتی که به ظاهر شاد باشد اما غصه درونی ایجاد کند، اوقات فراغت پاک نیست. اوقات فراغت باید بتواند بهجت درونی انسان را تامین کند. 
عرضه انتخاب مطلوب حاصل آینده نگری و آینده شناسی تحولات جهانی، شرط تغییر به سمت سبک زندگی اسلامی ایرانی است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه بر ضرورت درک تحولات جهانی اشاره کرد و افزود: اگر تغییرات جهان را نپذیریم، نمی توانیم به سمت تغییرات حرکت کنیم. اهمیت فضای دیجیتال و مجازی در فرهنگ عمومی اگر بیشتر از فضای فیزیکی نباشد، کمتر نیست. این فضای دوم فرهنگ عمومی باعث شده فضای رقابت، انتخاب و عرضه جهانی شود و مردم در معرض انتخاب های متکثر قرار بگیرند که گاهی ایجاد احساس پوچی، سردرگمی و نامعین بودن می کنند. راهکار این است که انتخاب های مطلوب در اختیار مردم بگذاریم که از جمله آن ها لباس مطلوب، بازی های مطلوب، و نظایر آن است.
مقررات گذاری در حوزه فرهنگ عمومی، وظیفه ای مردم محور
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور ادامه داد: هرجا تراکم داده زیاد شود، درست مثل چهارراهی که تردد در آن زیاد می شود، نیاز به مقررات گذاری دارد. بنابراین فضای مجازی نیاز به مقررات گذاری دارد که کمترین آن مزاحمت زدایی از این فضا به حکم لاضرر و لاضرار است و مردم باید برای حفاظت از خود و دیگران به عرصه این مقررات گذاری وارد شوند. 
جهان راهی جز بازگشت به دین و ارزش های الهی ندارد
عاملی سپس با ذکر بیانات مقام معظم رهبری درباره سرمایه ایمان و حفظ امید در سایه آن، تاکید کرد: یکی از وظایف مهم شورای فرهنگ عمومی حفظ امید در جامعه است که شورا برنامه های خوبی برای آن تدارک دیده است و سرامد همه آن ها امید به خدای لایزال نامتناهی در فرهنگ اسلامی است. 
حفظ دستاوردهای گذشته، ایجاد فرصت های نو
سعیدرضا عاملی در ادامه بر لزوم ایجاد هویت شبکه ای در شوراهای فرهنگ عمومی استان ها تاکید کرد و گفت: باید شبکه سازی شود و اعضای شبکه غیرت جمعی داشته باشند، از هم دفاع کنند و به اسناد خود حساس باشند. دستاوردهای گذشته را حفظ کرده و چالش ها را به فرصت تبدیل کنند.
وی تصریح کرد: باید مسائل برش های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور را عمیق دید و برای تحقق بند بند آن تدبیر بیندیشیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha