چاقی در کودکان و راهکارهای کنترل آن

چــاقی در کودکــان بــه عنــوان مشکلی مزمن است کـه سـلامت فرد را بـه خطـر مـی انـدازد و زمینه ساز بـروز چـاقی در بزرگسالی می شود؛ چـاقی در والـدین به ویژه در، مـادر عامل موثری در بروز چاقی در کودک است.

به گزارش خبرگزاری سلامت (طبنا) از فارس،چاقی یک اختلال با دلایل متعدد است که عوامل محیطی، سبک زندگی و محیط فرهنگی نقشی اساسی در این امر دارد؛ اما به اعتقاد محققان، پیشگیری می تواند راهبرد کلیدی برای کنترل چاقی و اضافه وزن باشد.

شیوع چـاقی در یک دهـه گذشـته افزایش چشمگیری داشته است که علت آن شیوع مواردی مانند افـزایش کـالری دریـافتی، افـزایش مـصرف غذاهای آماده و نوشابه ها و نوشیدنی های شیرین، افزایش صـرف وقـت بـرای مـشاهده تلویزیـون و بـازی هـای رایانه ای، کـاهش فعالیـت فیزیکی، افزایش مصرف میان وعده ها هنگام تماشای تلویزیـون، افزایش تبلیغات تلوزیونی در مورد غذاهای آماده، نبود امکانـات مناسب بـرای فعالیـت فیزیکـی و بـازی کودکـان در بیـرون از منـزل و مدرسه بوده است.

گام به گام تا وزن مناسب کودک

· در ارزیابی کـودک در زمینه اضافه وزن، باید به نگرش خانواده، شیوه زندگی، رفتارها، محیط اجتمـاعی و مدرسه کودک توجه داشت؛ هدف اول در کنترل وزن جلـوگیری از افـزایش وزن و ثابت نگه داشتن وزن فعلی است.

· باید رفتارهای نادرست تغذیـه ای، به ویژه نخـوردن صبحانه و پرخوری شبانه را کاهش و فعالیت فیزیکی کـودکان را افزایش داد که با کاهش ۱۰ درصدی وزن کودکان به عنوان هدف اولیه، آغاز می شود. چرا که رژیم های سخت غذایی ممکن است سرعت رشد کـودک را کاهش دهد.

· از جمله اقدامات درمانی در این زمینه، رفتار درمانی است؛ در واقع باید خانواده ها رفتارهای غلط تغذیه ای خود را ترک کنند؛ رفتارهای مناسب باید به تدریج آغاز و به مرور افزایش یابد.

· توصیه می شود هر تغییر مثبتی در کودکان را هر چند کوچک باشد، مورد تشویق قـرار دهیم.

· لازم است کودک دست کم یک سـاعت در روز ورزش و یا بازی فعال داشته باشد و تماشای تلویزیون و یا بـازی هـای رایانه ای را به حداکثر ۲ ساعت در روز کاهش دهد.

· بهتـر اسـت یک روز در هفته اعضای خانواده برای فعالیت فیزیکی به گردش بروند.

· احتمال بروز چاقی در نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند کمتر از آنهایی ست که با شیر مصنوعی تغذیه شده اند، که این امر اهمیت تقویت برنامه های ترویج تغذیه با شیر مادر را یادآور می شود؛ همچنین لازم است بعد از سن ۲ سالگی شیر بدون چربی جایگزین شیر کامل شود.

«زینب ایزدی»، کارشناس تغذیه مرکز بهداشت شهدای انقلاب

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha