رشد تولید مهم‌ترین قاعده در به نتیجه رساندن مهار تورم است

جنس رشد تولید اولین و مهم‌ترین قاعده در به نتیجه رساندن مهار تورم است و ترکیب زنجیره دوگانه عوامل روانی و میدانی می‌توانند وضعیت تورم را تحمل کنند تا مرتفع شود.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری سلامت، در جامعه امروزی تولید دانش سیر صعودی دارد؛ لذا باید کنترل و هدفمند شده و این دانش را به سمت تولید و اقتصاد مطلوب هدایت کنیم که این مدیریت مبتنی بر دانایی را می‌طلبد و نقش نخبگان در این جایگاه بیش از هر زمان دیگری عیان می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر اقتصاد مطلوب محصول مدیریت مبتنی بر دانایی بوده و در این مسیر توانایی و قابلیت کیفی مهارت مدیران و نخبگان به‌عنوان نقش کلیدی و استراتژیک موردنظر قرار می‌گیرد.

به همین منظور برنامه «ساعت بیست و چهار و یک دقیقه» با حضور دکتر علیرضا داودی (کارشناس مسائل رسانه و علوم‌شناختی) و محمدرضا محمدیان (کارشناس ارشد اقتصاد) به موضوع قدرت شناختی، نخبگان و توان شناختی - نخبگان و اقتصاد - واکاوی شعار سال ۱۴۰۲ می‌پردازد.

*** رشد تولید مهم‌ترین قاعده در به نتیجه رساندن مهار تورم است

دکتر علیرضا داودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم‌شناختی پیرامون قدرت شناختی، نخبگان و توان شناختی - نخبگان و اقتصاد - واکاوی شعار سال ۱۴۰۲ گفت: یکی از مهم‌ترین محورهایی که در سال جدید با آن روبرو هستیم محور ارتباطات است، رابطه بین مفاهیم و کارکردها و مجموع سلول‌ها اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه سال جدید به تعبیر رهبر معظم انقلاب سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شد که به‌عنوان راهبرد ارائه شده است افزود: نقش نخبگان در جهت‌دهی و تحقق و عملیاتی‌سازی آن همراه با میزان شناخت جامعه به‌عنوان فضای عمومی اهمیت پیدا می‌کند.

کارشناس ارشد رسانه اظهار کرد: وقتی صحبت از مهار تورم می‌شود از مقوله تاکتیکی و تکنیکی و مصداقی برای رسیدن به وضع مطلوب بحث کردیم و اگر این قاعده را که اقتصادی است؛ اما در واقع مسلط بر کلیه مفاهیم است را یکی از مهم‌ترین پایه‌های چگونگی شکل‌دهی شناخت جامعه یا ایجاد اختلال در روند شناخت جامعه تصور کنیم به‌واسطه نقش نخبگان، به قاعده‌ای به نام اقتصاد شناختی خواهیم رسید.

وی افزود: علاوه بر اثر روانی و شناختی اقتصاد، اثر میدانی در جامعه نیز دارد و یکی از راه‌های کنترل اثر میدانی، کنترل اثر روانی است که لزوماً منبعث از واقعیات نیست.

این کارشناس علوم‌شناختی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب روی تورم تأکید دارند؛ چراکه در دو حوزه روانی و میدانی مشترک است ادامه داد: از سویی در حوزه شناخت و ادراک وقتی گفته می‌شود مهار تورم، اگر این موضوع بخواهد در حوزه روانی خودش را نشان دهد در حوزه میدانی آنتی‌تز در درون خودش است.

وی افزود: جنس رشد تولید اولین و مهم‌ترین قاعده در به نتیجه رساندن مهار تورم است و زنجیره دوگانه روانی و میدانی قابل‌مشاهده است که ترکیب اینها می‌توانند وضعیت تورم را تحمل کنند تا مرتفع شود.

داوودی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بحث جنس وابستگی‌ها را بیان می‌کنند و یکی از دلایل گران‌بودن سرمایه‌گذاری متوسل‌نشدن به حوزه‌های سرمایه‌گذاری خارج‌ازمسیر وابستگی به حوزه نفتی است.

وی افزود: جنس وابستگی، ایجاد اختلال و نفوذ را در پی دارد؛ لذا بحث اقتصادی در ایران صرفاً اقتصادی نیست و به موضوعات اجتماعی، امنیتی و فرهنگی مربوط می‌شود.

کارشناس ارشد رسانه خاطرنشان کرد: اگر محاصره را یکی از شئون جنگ ترکیبی علیه کشور بدانیم و در اقتصاد نیز تبلوریافته، مفهوم مهار و رشد ضد محاصره است و وقتی خروج از محاصره با این مفاهیم ایجاد شد دشمن مهار تولید و رشد تورم را پیگیری می‌کند.

وی افزود: اگر شعار سال محقق شود جامعه از حالت یأس خارج می‌شود و با تولید و افزایش اشتغال رضایت‌مندی جامعه را در پی دارد.

این کارشناس علوم‌شناختی گفت: خارج‌کردن جامعه از یأس یعنی پرداختن به جنبه روانی و شناختی جامعه که با مفاهیم مهار تورم و رشد تولید قابل‌تحقق است و دشمن قرار است نشان دهد تورم و عدم تولید افزایش‌یافته است.

وی ضمن تأکید بر این مطلب که اثرگذاری رسانه در مهار تورم و رشد تولید بر اساس اقتضائات اقتصادی کشور اهمیت دارد افزود: امید آفرینی به‌واسطه مردم به معنای فعالیت رسانه‌ای است و یکی از قواعد حوزه روانی و میدانی در کنترل و رشد در حوزه تأثیرگذاری شناختی برای مواجهه ترکیبی، رسانه است.

داوودی اظهار کرد: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب مهار تورم متوقف به رشد تولید بوده و رشد تولید نیز در دست مردم است.

وی افزود: جنس رابطه بین مردم و نقشی که برای مردم تعریف شده اهمیت دارد و وقتی اشرافی‌گری به‌عنوان رفتار طبقه‌ای محسوب می‌شود وضعیت اقتصاد به دلار وابسته می‌شود و پاسخ‌ها قانع‌کننده نیست و جامعه دچار نوعی اختلال می‌شود که در این اختلال منافع ملی موردنظر قرار نمی‌گیرد.

کارشناس ارشد رسانه ادامه داد: فضای ایجاد شده نشئت‌گرفته از رابطه بین اقتصاد و فروبستگی‌ها است و می‌تواند اثرات میدانی داشته باشد و کارگزاری که اشرافی بر موضوعات روانی جامعه و راه‌حل‌های مردمی ندارد باعث می‌شود مردم احساس کنند نقشی در تولید و مهار تورم ندارند و قاعدتاً در مقام منتقد بروز می‌کند که ضد تولید خواهد بود و در راستای افزایش تورم است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اتفاقات در حوزه اقتصاد چگونگی نقش‌پذیری نخبگان و تعریف نقش برای مردم به‌مثابه عاملان حوزه روانی و میدانی است.

این کارشناس علوم‌شناختی با تأکید بر ارزیابی مدل‌های کارگزار در چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی در حوزه اقتصاد شناختی تصریح کرد: در حوزه اقتصاد و شاخه روانی هیچ مدلی برای چگونگی بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌ها نداریم؛ لذا تباهی منابع و اصطکاک زیاد است که به‌جای افزایش تولید به مهار اصطکاک‌ها پرداخته می‌شود و اثرات کاهنده روی مخاطب می‌گذارد.

وی یکی از شئون نفوذ برای ایجاد یأس را نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های داخلی دانست و افزود: اثرات کاهنده روی مخاطب حوزه توان را کاهنده جلوه می‌دهد و ناتوانی را فزاینده نشان می‌دهد و این دو می‌تواند فاصله حوزه روانی و میدانی را به هم بریزد.

*** رشد تولید مکمل بخش مهار تورم است

در ادامه نیز محمدرضا محمدیان، کارشناس ارشد اقتصاد پیرامون قدرت شناختی، نخبگان و توان شناختی - نخبگان و اقتصاد - واکاوی شعار سال ۱۴۰۲ گفت: منویات رهبر معظم انقلاب در بخش‌های مختلف تعریف شد که این بخش‌هایی بود که به‌صورت جدی در زمینه اقتصادی درگیر هستیم.

وی افزود: وضعیت تورم نشان از افسارگسیختگی دارد و از حالت قاعده‌مند خارج است و نگاهی به ارکان اصلی مهار تورم نداشتیم و با مولفه‌های مختلف عملاً از کنترل خارج شده است و اصلاً چارچوب این مهار درک نشده و کار بنیادین در این زمینه انجام نشده است.

کارشناس ارشد اقتصاد اظهار کرد: عدم حضور نخبگان واقعی باعث شده ورود به شناسایی دقیق این بخش صورت نگرفته تا مسیر حرکت کشور به سمت مهار تورم پیش برود.

وی افزود: شناخت آفند خارجی دشمن در حوزه اقتصادی و اثرات این حملات به‌منظور مهار تورم قابل‌بررسی است البته گام‌های مختلف داخلی در این زمینه برداشته نشده است و نخبگان می‌توانند تئوری این موضوع را شناسایی کنند و برنامه عملیاتی داشته باشند.

محمدیان ادامه داد: حوزه میدانی مهار تورم که حدفاصل مطالعاتی و خروجی این اقدام است حوزه عملیاتی است که باید شکل وضعی آن به‌صورت اجرایی توسط کارگزاران و مردم اتفاق بیفتد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب بر مردمی‌بودن این بخش اشاره دارند؛ چراکه اثر وضعی آن را در حوزه روانی و میدانی مردم دریافت می‌کنند که منتج به افزایش تورم شده است.

کارشناس ارشد اقتصاد با اشاره به اینکه بخش رشد تولید مکمل بخش مهار تورم است و اگر رشد تولید محقق شود به مهار تورم بر می‌گردد تصریح کرد: مولفه‌های رشد تولید در بخش‌هایی است که حوزه اقتصادی روش‌های تولید را توسعه می‌دهد منابع آن باید بررسی شود.

وی افزود: رشد تولید به مواردی از جمله تأمین مواد اولیه به‌صورت طبیعی و دانش‌بنیان، تکنولوژی و صنعت برای فرایند تبدیل به محصول و منابع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باز می‌گردد.

محمدیان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات تولید حوزه گران‌بودن حوزه سرمایه‌گذاری است و هزینه تأمین مالی بسیار بالا است؛ لذا منابع به حوزه‌های غیر تولید وارد شده است.

وی با بیان اینکه یکی از بخش‌هایی که می‌تواند حوزه تولید را متحول کند بخش تهدیدها و تحریم‌ها است افزود: اینکه سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد و اطمینان برای فعالیت در ایران پیدا نکردند موجب گران‌قیمت شدن منابع داخلی نیز شده است.

این کارشناس ارشد اقتصاد گفت: مهم‌ترین ابزار جنگ‌های ترکیبی، رسانه است که البته بدون مرز و محدودیت در حال فعالیت است و بخش آفندی کشور در این حوزه فعال نیست.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب نسبت به موضوعات اقتصادی کشورهای متخاصم هشدار می‌دهند و حوزه رسانه‌ای اقتصادی علیه کشورهای متخاصم فعال نبوده است و نتوانسته اذهان عمومی را با هوشیاری برای تعریف بهتر کشوری مانند آمریکا همراه سازد.

محمدیان ضمن اشاره به اینکه خلأ ورود بخش مردمی عدم شناسایی برنامه عملیاتی است و کارگزار بی‌برنامه نقطه مقابل این بخش است اظهار کرد: هر چه تصدی‌گری دولت کمتر شود و به‌عنوان ناظر عمل کند و در اختیار بخش غیردولتی قرار بگیرد اثر وضعی در اقتصاد خواهد داشت و زنجیره تولید در کنار هم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: یکی از مؤلفه‌ها در حوزه جنگ ترکیبی درگیرکردن حوزه اقتصاد با قیمت تمام شده بالا است.

این کارشناس ارشد اقتصاد تصریح کرد: بستر ابتدا تا رسیدن کالا به مصرف‌کننده دارای قیمت تمام شده بالایی است و گران‌قیمت در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و حوزه رقابتی‌شدن کالای تولید شده متوقف می‌شود و با این روند عملاً تولید داخلی متوقف می‌شود که رشد تورم را خواهیم داشت.

برنامه ساعت بیست و چهار و یک دقیقه با بررسی تاریخچه علوم‌شناختی و کاربردهای آن در حوزه‌های مختلف و شباهت و تفاوت‌هایی که با حوزه‌های علوم روانی دارند، به بررسی شناسه‌ها، شاخص‌ها، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های علوم‌شناختی در حوزه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه می‌پردازد. این برنامه دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ساعت ۱۶:۰۰ به مدت ۶۰ دقیقه روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۳,۵ مگاهرتز تقدیم مخاطبان فرهیخته رادیو گفت‌وگو می‌شود.

انتهای پیام/

منبع:رادیو گفتگو

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha