ضعف مدیریت مدیران سازمان نظام روانشناسی در انتخابات سازمان دور از ذهن نیست

نامزد پنجمین شورای مرکزی دوره  انتخابات نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به برگزاری انتخابات این سازمان گفت: ضعف مدیریت مدیران سازمان و انحصارگرائی حاکم بر شورای مرکزی و هیات بازرسان دوره چهارم ، شایعه پراکنی، تشویق به تحریم انتخابات، تعداد کم حوزه های اخذ رای،استقبال اندک شرکت کنندگان و..‌. درانتخابات ۲۷ مردادماه ۱۴۰۲ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دور از ذهن نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلامت (طبنا)زنجان، تحلیل پیش رو نه نوشته یک نامزد پیروز در انتخابات است و نه با هیچ یک از منتخبین محترم دوره پنجم آشنایی داشته و نه مشکل شخصی با مدیران و اعضای شورای چهارم سازمان نظام روانشناسی و مشاور کشور دارد، بلکه نظر وتحلیل  فردی است که خود یکی از کاندیداهای این دوره بوده ، چندین سال عملکرد و تصمیمهای  مدیران و اعضای شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان را زیر نظر داشته است و لازمه تغییر و اصلاح هر رفتاری (منجمله رفتار رای دهندگان) را بررسی دقیق وعلمی چرائی آن رفتار می داند و معتقد است که تغییر بنیادی در یک جامعه مدنی علی الخصوص جوامع صنفی و تخصصی تنها باحضور فعال تک تک اعضای آن جامعه در تعیین سرنوشت صنفی خود و اعمال حق از طریق رای دادن به کاندیدا و یا ائتلاف همسو و همفکر با باورهای فرد و نظارت مستمر بر عملکرد منتخبین امکان پذیراست.

و اما از این که میزان مشارکت در انتخابات نظام روانشناسی و مشاوره اندک بوده ، شکی نداریم (۴۱۸۳ نفر) و همه چه موافقان و مخالفان انتخابات به آن اعتراف می کنیم.

۱: تعداد آراء شرکت کنندگان در انتخابات دوره قبلی (۳۳۱۸  نفر)  و اینکه در آن دوره نه تنها بحث تحریم انتخابات مطرح نبود بلکه همه ارکان سازمان، انجمن های روانشناسی و... متحد و یکپارچه درصدد برگزاری انتخابات بوده اند.

۲: ناامیدی بسیاری از اعضای صنف از عملکرد شورای مرکزی در ادوار گذشته و دچارشدن تعدادی از اعضا به باور درماندگی آموخته شده - باور به اینکه با این انتخابات نیز درعملکرد مدیران سازمان در جهت نیل به خواست و نظرواقعی آنها گامی برداشته نخواهد شد و اتفاق خاصی نخواهد افتاد!

۳: اعلام تاریخ های مکرّر برای ثبت نام کاندیداها و برگزاری انتخابات و لغو یکباره آن توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ،که نشانه ای از بی تدبیری واخذ تصمیمات مهم بدون بررسی دقیق و کارشناسی شده ، که بی اهمیت بودن اصل انتخابات وعدم نیازبه تعیین سرنوشت توسط خود اعضا را در اذهان القا می کند با زبان بی زبانی یعنی می توان، هممچنان بعد از گذشت قریب  ۳ سال و ۳ ماه از مهلت قانونی همچنان ارکان سازمان را در اختیار داشت و برای اعضایی که آنها را فقط برای ۴ سال انتخاب گرده اند تصمیم گیری کرد.

۴: ایجاد شک و تردید برای مشارکت در انتخابات و صدور بیانیه های مختلف  جهت تاثیر گذاری برنظر و خواست رای دهندگان  با تبلیغات گسترده درباره اینکه با این انتخابات استقلال سازمان به مخاطره می افتد و... حتی توسط رئیس سازمان ، اعضای شورا دوره چهارم و هیات بازرسان ، بسیاری از اعضای شورا های استانی و انجمن های مختلف روانشناسی.

۵: زیر سوال بردن سلامت انتخابات و ایجاد تردید به مجریان و ناظران انتخابات . مانند پخش گسترده شایعه دخالت سازمان اطلاعات سپاه با تصویب هیات وزیران. در حالی که طبق بند (۳) ماده۴ مصوبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ هیأت وزیران بعد از عبارت "فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران" عبارت " و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" به عنوان یکی از مراجع استعلام احراز صلاحیت داوطلبان موضوع بندهای یک تا چهار ماده ۱۸  آیین‌نامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیأت بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران اضافه واصلاح شده است.

۶: تبلیغات گسترده در سایت ها، محافل دانشگاهی ، مصاحبه بارسانه های ارتباط جمعی و ... برای تحریم انتخابات توسط اساتید واشخاص نام آشنا برای فارغ التحصیلان و دانشجویان روانشناسی و مشاوره.
برگزاری جلسه تعدادی از بازرسان دوره چهارم توسط انجمن های روانشناسی با جامعه روانشناسی و مشاوره با عنوان تبین ملاحظات قانونی پنجمین دوره انتخابات شورای نظام روانشناسی و مشاوره در بازه زمانی تبلیغات نامزدها و با وعده صدور گواهی شرکت در دوره برای اعضا.

۷: اعلام دو تاریخ  مجزا برای ثبت نام کاندیداها و زمان برگزاری ، یکی توسط هیات مرکزی انتخابات  در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری و دیگری درست ۲۸ روز مانده به روز انتخابات توسط سازمان و ایجاد سردرگمی در بین نامزدها و انتخاب کننده گان.

۸: دلخوری و ناراحتی و به طبع آن عدم شرکت تعدادی از طرفداران نامزدهای ثبت نامی در انتخابات ۲۰ مرداد ماه که نام آنها در فهرست نهایی انتخابات ۲۷ مرداد ماه درج نشده بود.

۹: برگزاری نشست زنده توسط رئیس سازمان ، دو روز قبل از برگزاری انتخابات وتاکید بر غیر قانونی بودن انتخابات ۲۷ مرداد ماه و القای اختلاف در میان ارکان حاکمیت.

۱۰: تلاش برای محروم کردن جمعی از اعضای جدیدالورود سازمان از حق انتخاب،با خودداری مدیران سازمان از در اختیار قراردادن مشخصات آنها به هیات های اجرائی و نظارت  انتخابات.

۱۱: اینکه تعدادی از افراد به هر دلیلی در هیچ انتخاباتی اعم از ملی ، منطقه ای و صنفی شرکت نمی کند.واز همه مهمتر تعداد حوزه های اخذ رای. به طور کلی در این انتخابات ۴۳ حوزه اخذ رای پیش بینی شده بود(۴۰ شهر باضافه  ۳ حوزه در شهرتهران).

۱۲:  اطلاعات دقیق وکاملی از تعداد اعضای سازمان در شهرهای مختلف ندارم ولی اگر نسبت تعداد اعضاء سازمان رادر شهرهای مختلف با جمعیت کل ایران طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ یکسان درنظر بگیریم می توان نتیجه گرفت که فقط برای حدود ۴۰ درصد از اعضاء سازمان آن هم فقط یک شعبه در هر حوزه (به استثنای شهر تهران )امکان و فرصت شرکت در انتخابات میسّر بود و ۶۰ درصد باقی مانده عملا از حق انتخاب کردن محروم بودند.
و...


با توجه به دلائل ذکر شده می توان به این نتیجه رسید که با این همه ضعف مدیریت مدیران سازمان و انحصارگرائی حاکم بر شورای مرکزی و هیات بازرسان دوره چهارم ، شایعه پراکنی، برگزاری جلسات متعدد و تشویق به تحریم انتخابات و.. و همچنین تعداد کم حوزه های اخذ رای، استقبال اندک شرکت کنندگان درانتخابات ۲۷ مردادماه ۱۴۰۲ سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دور از ذهن نبوده و باتوجه به دلائل ذکر شده حتی میتوان گفت استقبال، قابل قبول بوده است.

ضمن تبریک به متنخبان فرهیخته ونام آشنا، اکنون نوبت آنها است که با اجرای برنامه های خود،  انتخاب مدیران پاک دست و ساماندهی وضعیت اداری ، مالی و انتظامی سازمان ،مشورت با نخبگان و اعضای جامعه روانشناسی و مشاوره برای درک درست از مسائل و مشکلات صنف، تصویب آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های درست و متقن، تسهیل صدور مجوز پروانه اشتغال طبق قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن –مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹) ، نظارت بر عملکرد انجمن های روانشناسی و مشاوره، برگزاری دوره ها و کارگاهی دانش افزایی برای تمام اعضا در حیطه های مختلف روانشناسی و مشاوره به صورت رایگان و یا با کمترین مقدار آورده شرکت کننده گان و..  امید و اعتماد دوباره را به اعضای سازمان برگردانند.

به امید فردایی بهتر همراه با عزت و سرافزاری برای هر ایرانی

دکتر خلیل حسین خانی- متخصص روانشناسی تربیتی و نامزد پنجمین شورای مرکزی دوره  انتخابات نظام روانشناسی و مشاوره کشور و عضو گروه وفاق و اعتلای روانشناسان و مشاوران 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha