هشتمین شب جشنواره موسیقی فجر  اجرای موسیقی پاپ در سالن ایرانیان [gallery ids="42129,42130,42131,42132,42133,42134,42135,42136,42137,42138,42139,42140,42141,42143,42144,42145,42146,42147,42148,42149,42150,42151,42152,42153,42154,42155,42156,42157,42159,42160,42161,42162,42163,42164,42165,42166,42167,42168,42169,42170"]