احداث   1990 خانه بهداشت و راه اندازی 2262 مرکز خدمات جامع سلامت  از جمله مهمترین اقدامات معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دولت یازدهم اعلام شد.

 

به گزارش خبرگزاری سلامت براساس اعلام معاونت بهداشت بکارگیری یک نفر مراقب سلامت برای هر 2000 تا 2500نفر، تربیت  یک میلیون و 500 هزار سفیر سلامت خانوار، منظور کردن خدمات کارشناسان سلامت روان و کارشناس مشاوره تغذیه برای حدود 25تا 50 هزار نفر در مرکز سلامت خدمات جامع سلامت از جمله دستاوردهای حوزه بهداشت در دولت یازدهم بوده است.

 

عملکرد معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دولت یازدهم به شرح زیر است:

 

برنامه های اجرا شده در حوزه بهداشت:

 • برنامه ارایه خدمات نوین سلامت به روستاییان، شهرهای زیر بیست هزار نفر و عشایر
 • برنامه ارایه خدمات نوین سلامت به حاشیهنشینان شهرها
 • برنامه ارائه خدمات نوین سلامت به جمعیت شهرهای زیر 50 هزار نفر و تداوم آن به سایر شهرها
 • ارتقای سواد سلامت جامعه با اجرای برنامه ملي ترويج و توسعه خودمراقبتی و توانمندسازی مردم
 • برنامه تقویت و نهادینهسازی همکاریهای بینبخشی
 • برنامه بهداشت عمومی، آب سالم، غذای ایمن و رژیم غذایی سالم، هوای پاک

مدیریت شبکه

 • اختصاص یک پایگاه سلامت برای هر12500 نفر.
 • اختصاص یک مرکز خدمات جامع سلامت برای 25 تا 50 هزار نفر )بازای هر 2 تا 4 پایگاه سلامت(.
 • بکارگیری 1 نفر مراقب سلامت برای هر 2000 تا 2500نفر.
 • تدارک بسته خدمات جامع.
 • منظور کردن خدمات کارشناسان سلامت روان و کارشناس مشاوره تغذیه برای حدود 25تا 50 هزار نفر در مرکز سلامت خدمات جامع سلامت
 • ارائه خدمات سلامت دهان و دندان برای گروههای هدف مادران باردار و کودکان 14 سال و کمتر
 • غربالگری و تشخیص بهنگام سرطان سینه، سرویکس و روده
 • راه اندازی خانه های بهداشتی عشایر با استفاده از کانکس و با بکارگیری بهورز عشایری
 • راه اندازی پایگاه اورژانس برای جمعیت ساکن در مناطق روستایی و شهرهای زیر 50 هزار نفر کشور
 • راه اندازی و احداث 2262 مرکز خدمات جامع سلامت و 1013 واحد تعمیر و تجهیزشده
 • راه اندازی و احداث 21000 پایگاه سلامت و 1515 واحد تعمیز و تجهیز شده در برنامه تحول بهداشت در شهر و حاشیه
 • برخورداری بیش از 39 میلیون نفر از جمعیت شهرهای بالای 20 هزار نفر و بیش از 10 میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین از خدمات جامع سلامت
 • استقرار پایگاه های اورژانس 115 در مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی شهری و روستایی
 • افزایش تعداد پایگاه های بهداشتی مراقبت مرزی از 92 پایگاه به 114 پایگاه
 • احداث 1990 خانه بهداشت

 

پزشک عمومی

دندانپزشک عمومی

پرستار

شهر بالای 50 هزار نفر

حاشیه

شهر بالای 50 هزار نفر

حاشیه

شهر بالای 50 هزار نفر

حاشیه

2898

603

894

185

1036

277

 

 

کارشناس سلامت روان

کارشناس مشاوره تغذیه

مراقب سلامت

شهر بالای 50 هزار نفر

حاشیه

شهر بالای 50 هزار نفر

حاشیه

شهر بالای 50 هزار نفر

حاشیه

826

386

530

291

12295

3422

 

 

 

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت حرفه ای

کارشناس تحلیل اطلاعات، آمار و پذیرش

شهر بالای 50 هزار نفر

حاشیه

شهر بالای 50 هزار نفر

حاشیه

شهر بالای 50 هزار نفر

حاشیه

1995

508

776

274

986

332

 

 

 

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس رادیولوژی

مسوول امور عمومی

شهر بالای 50 هزار نفر

حاشیه

شهر بالای 50 هزار نفر

حاشیه

شهر بالای 50 هزار نفر

حاشیه

1180

233

57

0

236

93

 

 

 

دستاوردهای برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر بیست هزار نفر و عشایر:

 1. ارائه خدمات بهداشتی درمانی به 28  میلیون نفر از روستائیان ،عشایر و ساکنین شهرهای زیر 20 هزار نفر  در قالب برنامه مراقبت های اولیه بهداشتی
 2. اجرای برنامه  در 3987 مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائی
 3. ساخت و راه اندازی 1955 خانه بهداشت روستایی و336مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر با اعتباری بالغ بر  5360میلیارد ریال
 4. تعمیر  و تجهیز 5835 خانه بهداشت روستایی با اعتباری بالغ بر 1167میلیارد ریال
 5. تعمیر 1885و تجهیز 3036مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر با اعتباری بالغ بر 11000 میلیارد  ریال
 6. تعمیرات اساسی و تجهیز 2047 محل زیست  جهت پزشکان شاغل در برنامه با اعتباری بالغ بر 61410میلیارد ریال
 7. راه اندازی 1941 واحد فعال  خدمات دهان و دندان و بکارگیری 1188 نفر دندانپزشک عمومی با اولویت خدمت رسانی به کودکان زیر 14 سال و زنان باردار و شیرده به منظور پیشگیری از پوسیدگیها و بیماریهای دندان و لثه  و ارتقاء سلامت دهان
 8. بکارگیری 6852 نفر پزشک عمومی  بعنوان مسئول هماهنگ سازی و رهبری تیم مراقبت های سلامت با هدف ارائه خدمات بهداشتی درمانی شبانه روزی در مراکز  مجری برنامه
 9. بکارگیری 5285 نفر ماما به منظور ارتقاء سلامت مادران،زنان سنین باروری ، کودکان و...
 10. ارائه خدمات دارویی در 4094 واحد داروئی زیر نظر مسئول فنی به  جمعیت مناطق روستایی عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر
 11. ارائه خدمات آزمایشگاهی در 2709 آزمایشگاه به  جمعیت مناطق روستایی عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر
 12. شناسایی 434338 نفر بیمار دیابتی و980492 نفر بیمار فشارخونی در مناطق روستایی،عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر

 

 

 

 

بعد از برنامه تحول سلامت(1394)

قبل از برنامه تحول سلامت(1382)

اقدامات

17980

16025

تعداد خانه بهداشت ساخته شده

2674

2338

تعداد مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ساخته شده

6852

4489

تعداد پزشک

5285

4712

تعداد ماما

2000

0

تعداد تعمیر و تجهیز خانه بهداشت

3832

0

تعداد تعمیر و تجهیز مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهری زیر بیست هزار نفر

2574

0

تعمیر و تجهیز محل اقامت تیم سلامت

2403

0

تعداد خودروی به کارگیری شده

436

350

تعداد اقلام دارویی

7

5

تعداد اقلام مکمل های دارویی

 

 

بیماری های غیرواگیر

 • ادغام برنامه ایراپن در نظام ارایه مراقبت­های اولیه بهداشتی (نیمه دوم سال 1395) تحت عنوان خدمات نوین سلامت با هدف پیشگیری و کنترل بیماری­های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط
 • طراحی و اجرای پایلوت برنامه تشخیص زودهنگام (افراد با علایم مشکوک) سرطان های پستان، دهانه رحم و روده بزرگ در چهار شهرستان بافت، شهرضا، نقده و مراغه تحت عنوان "ایراپن" و گسترش برنامه از سال 1395
 • آمایش سرزمینی سرطان در ایران و تدوین "سند توسعه شبکه مراقبت سرطان در ایران" و "سند توسعه نیروی انسانی" در سال 1395
 • آماده سازی و راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات سرطان (سیمای سرطان)
 • تدوین برنامه ملی توسعه فعالیت بدنی برای ارتقای سلامت در جمهوری اسلامی ایران
 • تدوین برنامه توانبخشی قلب و تدوین آیین نامه احداث مراکز توانبخشی قلب
 • استمرار اجرای موفق برنامه کشوری غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان پوشش ۹۷ درصدی برنامه با غربالگری بیش از ۱۵۰۰۰۰۰ نوزاد و شناسایی و درمان به هنگام ۳۰۰۰ نوزاد مبتلا
 • تدوین "بسته ی سلامت استخوان و اختلالات همراه آن با اولویت برنامه پیشگیری و مراقبت پوکی استخوان"
 • تهیه راهنمای بالینی ارزیابی تشخیص، درمان و مراقبت بیماری آسم و COPD برای پزشکان.
 • انجام پیمایش کشوری بررسی شیوع علایم بیماری آسم در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در جمعیت شهری و روستایی.
 • مشارکت در اجرای پروژه کاهش مرگهای حوادث ترافیکی در مناطق روستایی (پروژه مشترک با وزارت راه و ترابری)
 • تدوین برنامه پیشگیری از مسمومیت با سرب
 • تدوین برنامه پیشگیری از حوادث در نظام تحول سلامت
 • تهيه ابزار تعيين سواد سلامت گوش وشنوايي ،اجراي طرح ملي سواد سلامت گوش وشنوايي.
 • پیمایش و مرور سیستماتیک برای تعیین سیمای اختلالات نابینایی کشور (اجرای طرحRAABو مرور سیستماتیک)

 

آموزش و ارتقاء سلامت

 • تربیت یک میلیون و 500 هزار سفیر سلامت خانوار ، تربیت 700 هزار سفیر سلامت دانش آموز در مدارس متوسطه کشور، هماهنگی تربیت 430 هزار سفیر سلامت دانشجو در دانشگاه های کشور، آموزش راهنمای جامع آموزش سلامت در مدارس به  270000 هزار معلم
 • طراحی و اجرای کمپین های متعدد چون یک عمر سلامتی با خودمراقبتی، قلیان ها را گلدان کنیم، پویش ملی مبارزه با سرطان، غلبه بر دیابت، زندگی بدون هپاتیت، زندگی عاری از دخانیات حقی برای همه، ایمنی غذا از مزرعه تا سفره، شیرمادر مهر مادر ، ایمنی و ارتقای سلامت مسافران تابستانی، 1 2 3 غذای سالم، صدای سکته مغزی را بشنویم، پیشگیری از بیماری های حاد تنفسی و آنفلوآنزا، زن قلب خانواده، ایمن بشنویم سالم بشنویم، شهروند سالم، لبخند زیبا، هم پیمان تا پایان سل، 1000 روز طلایی، زندگی عاری از دخانیات، ایمن برانیم، نمک شکر روغن، چهارشنبه سوری سالم و مهار همه گیری اچ آی وی/ایدز
 • برپایی نمایشگاه سراسری پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در تمامی مراکز استان ها و شهرستان های کشور، نمایشگاه پایگاه تغذیه سالم در تمامی مدارس کشور، نمایشگاه محله عاری از دخانیات در مدارس راهنمای کشور، نمایشگاه دانستنی های ازدواج سالم در 60 دانشگاه علوم پزشکی کشور
 • تولید و پخش سریال پریا در 36 قسمت 40 دقیقه ای از شبکه سوم سیما
 • تولید و پخش مستند روبان قرمز 32 قسمت 15 دقیقه ای از شبکه سوم سیما
 • تولید و پخش مستند خیرین سلامت در 30 قسمت 30 دقیقه ای از شبکه مستند
 • آموزش 130 هزار نفر از پرسنل کادر وظیفه ارتش جمهوری اسلامی ایران و هشت هزار سرباز سپاه در زمینه ازدواج شاد و پایدار
 • سنجش سواد سلامت ایرانیان

مدیریت وکاهش خطربلایا

 • افزایش متوسط میزان آمادگی خانوارهای ایرانی برای بلایا از 8.5  در سال 91 به 9.3 در سال 94
 • افزایش آمادگی عملکردی مراکز بهداشتی در برابر بلایا از 21 در سال 91 به 29 درصد در سال 94
 • افزایش ایمنی غیرسازه ای مراکز بهداشتی در برابر بلایا از 31 در سال 91 به 36 درصد سال 94
 • افزایش ایمنی سازه ای مراکز بهداشتی در برابر بلایا از 14 در سال 91 به 21 درصد در سال 94
 • افزایش ایمنی کلی از 21 در سال 91 به 29 درصد در سال 94

سلامت روان، سلامت اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد درحوزه بهداشت

 • تصویب سند سلامت روان کشور در شوراي عالی سلامت و امنیت غذایی
 • جذب بیش از 800 نفر کارشناس سلامت روان در نظام شبکه
 • افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه هاي سلامت روان در مناطق شهري از 5% به 20%
 • افزایش 20 درصدي دسترسی مردم به خدمات سلامت روان در مناطق شهری
 • غربالگري افراد داراي علائم و نشانه هاي افسردگی و اضطراب بر اساس پرسشنامه سلامت روان در پایگاه هاي سلامت
 • اجراي برنامه جاريمدل مداخلاتی سلامت اجتماعیدر 26 محله حاشیه اي کشور
 • آموزش 6450 نفر از کارکنان تحت پوشش وزارت بهداشت در برنامه آموزشی پیشگیري اولیه از اعتیاد در سال 93 تا آخر آذر 95
 • فعال شدن تعداد 23 مرکز نگهداري و درمان کاهش آسیب در سطح کشور
 • برگزاری کارگاه کشوری (TOT)  براي 324 نفر از مراقبان سلامت خانواده و مدیران آموزشگاه های بهورزی کشور
 • راه اندازی 4 مرکز خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مددسراها برای معتادان بهبود یافته باهمکاری شهرداری تهران
 • راه اندازی 9 مرکز خدمات سلامت روان جامعه نگر در برخی از استان ها و شهرستان ها
 • راه اندازی 17 مرکز ارائه خدمات سلامت در مجتمع های مهارت آموزی و کارورزی کلینیک های بهاران برای معتادان بهبود یافته با همکاری شهرداری تهران
 • اجرای برنامه پیشگیری از اعتیاد در خوابگاه های دانشجویانی برای تعداد 83245 نفر
 • اجرای پایلوت غربالگری و ارائه خدمات افراد مبتلا به مصرف الکل، مواد مخدر و اختلالات روانی در 4 شهرستان در قالب برنامه سازمان بهداشت جهانی تحت عنوان (ایراپن)
 • ایجاد الگوي جامع ارائه خدمات سطح پایه و تخصصی سلامت روان از طریق راه اندازی 3 مرکز در سه شهرستان منتخب جهت اجرای آزمایشی(اسکو، بردسیر و قوچان )

سلامت روان و درمان اعتیاد درحوزه درمان

 • افزایش بیش از هزار تخت روانپزشکی در بیمارستانهاي عمومی با ضریب اشغال زیر 60% از طریق تغییر کاربري به ظرفیت بستری بیماران روانپزشکی
 • استاندارد سازی اورژانسهای روانپزشکی در بیمارستانهای تک تخصصی و بخش های روانپزشکی بیمارستانهای عمومی
 • افزایش پوشش بیمه اي خدمات روانپزشکی و روانشناسی دربخش بستري و سرپائی مراکز درمان دولتی برنامه درمان بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی
 • 6977 تعداد مراکز سرپایی درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهاي آگونیست، 173مرکز دولتی (2%)  و 6804 مرکز خصوصی (98%)
 • افزایش واحد های متادون ضمیمه مراکز کاهش آسیب اعتیاد
 • راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات مراکز درمان سوء مصرف مواد ( آیداتیس)

سلامت دهان و دندان

برنامه کشوری ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی

 • تعداد افراد آموزش دیده بهورز،مراقب سلامت،کاردان های بهداشت دهان و سایر 34841  نفر
 • توزیع وسایل کمک آموزشی توزیع شده در سطح کشور مانند:
  • کتاب دانستنیهای سلامت دهان و دندان ویژه معلمین و مراقبین سلامت
  •  کتاب راهنمای کشوری فلوراید تراپی
 • تکمیل شناسنامه الکترونیک سلامت دهان و دندان برای بیش از هفت میلیون دانش آموز ابتدایی: 943/013/7
 • ارائه خدمت وارنیش فلوراید تراپی(3 نوبت از اجرای برنامه)
  •  درصد پوشش در سال تحصیلی 95-94 نوبت اول 5/93 درصد و نوبت دوم 05/83 درصد
  •  درصد پوشش در سال تحصیلی 96-95 نوبت اول 92 درصد
 • توزیع 1000 یونیت سیار در سطح کشور
 •  راه اندازی 53 مرکز تجمیعی دندان پزشکی
 • آماده سازی مراکز خدمات جامع سلامت جهت اجرای برنامه در سطح دو
 • راه اندازی نرم افزار سطح دوم خدمات سلامت دهان و دندان
 • ارائه 000/100/1 خدمت ترمیمی به گروه هدف در سال 1394
 • ارائه  000/200/1  خدمت ترمیمی به گروه هدف در 9 ماهه اول سال 1395
 • ارائه  000/800/1 خدمات فیشور سیلانت
 • انجام پیمایش کشوری سلامت دهان و دندان برای بدست آوردن شاخص dmft/DMFT  کودکان 6 و 12 ساله ایرانی

 اجرای برنامه دندان پزشک خانواده روستایی و شهری :

 • 2890 مرکز خدمات جامع سلامت دارای واحد بهداشت دهان و دندان بوده اند.
 • با بازسازی 2400 واحد بهداشت دهان و دندان از نظر فضا و تجهیزات تعداد مراکز دارای واحد بهداشت دهان و دندان به 3086 افزایش یافته است.
 • ایجاد 1286 مرکز خدمات جامع سلامت در روستاها و 1800 مرکز در شهرها و به کارگیری 2570 نفر نیروی انسانی

 

راه اندازی مراکز تجمیعی دندان پزشکی در سطح شهرها:

 • تا کنون 53 مرکز تجمیعی دندانپزشکی در سطح شهرها راه اندازی شده است.

 بهبود تغذیه

برنامه بهبود تغذیه كودكان :

 • تجهیز و راه اندازی 95 واحد مشاوره تغذیه برای ارائه خدمات مشاوره ای به کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سطح دانشگاه
 • تحت پوشش قرار گرفتن تعداد 85 هزار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در خانوارهای نیازمند با همکاری کمیته امداد امام ( دریافت سبد غذایی ماهانه رایگان ) .
 • تعداد 1020مرکز تجهیز شده برای  مشاوره تغذیه کودک
 • مراجعه 2 میلیون نفر مادران دارای کودک زیر 5 سال مراجعه کننده به مراکز مشاوره تغذیه
 • آموزش 147هزار مادر  و  5000 مربی روستا مهد در خصوص تغذیه و رشد کودکان علاوه بر تامین یک وعده غذای گرم در 5000 روستا مهد با همکاری بهزیستی
 • اجرای برنامه مکمل یاری هفتگی آهن در دبیرستان های دخترانه

برنامه مکمل یاری با مگادوز ویتامین "د":

 • توزیع یک عدد مکمل 50 هزار واحدی ویتامین D به مدت 9 ماه در سال تحصیلی برای دانش آموزان دختر
 • توزیع تعداد 10.387.935 عدد مکمل 50 هزار واحدی ویتامین D در مدارس راهنمایی و دبیرستان های دخترانه
 • تحت پوشش قرار دادن برنامه مکمل یاری ویتامین D در 100 درصد دبیرستان های دخترانه در سال 1394 و 1395
 • چاپ وتوزیع 500 هزار پمفلت پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین D برای آموزش معلمین و دانش آموزان
 • توزیع شیر غنی شده با ویتامین D در 14 استان کشور در سال تحصیلی 94-93
 • تحت پوشش قراردادن 11 میلیون دانش آموز در برنامه هر ساله شیر مدارس

برنامه مداخله ای کاهش سوءتغذیه در مادران باردار و شیرده:

 • تحت پوشش قرار دادن120 هزار مادر باردار و شيرده مبتلا به سوءتغذیه در مناطق روستایی تحت پوشش برنامه مراقبت های تغذیه ای همراه با دریافت سبد غذایی رایگان
 • آموزش، مشاوره تغذیه و پایش روند وزن گیری از طریق شبکه های بهداشتی درمانی کشور برای بیش از 60 هزار مادر باردار 
 • توزیع رایگان مکمل آهن ، اسید فولیک و مولتی ویتامین مینرال برای کلیه مادران باردار تحت پوشش شبکه بهداشتی درمانی کشور

برنامه پیشگیری و کنترل کمبود يد:

 • استفاده از نمک یددار در بیش از 98 درصد خانوارهای کشور
 • تامین و توزیع 100 هزار بسته کیت ید سنج برای کنترل  میزان ید در نمک های مصرفی در سطح خانوار ، مراکز تغذیه جمعی و رستوران ها
 • انتخاب و تجهیز 30 آزمایشگاه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در برنامه IDDبرای اندازه گیری 240 نمونه ادرار دانش آموزان 10-8 ساله ید ادرار و آزمون میزان ید
 •  برگزاری کارگاه های باز آموزی برای کارشناسان آزمایشگاه در 20 دانشگاه علوم پزشكي
 • پایش سالانه ید ادرار دانش آموزان ( هر سال 14 هزار  نمونه آماری از  دانش آموزان 8 تا 10 ساله )  به منظور حصول اطمینان از کفایت دریافت ید

برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه‌اي:

 • برگزاری بسیج ملی اصلاح الگوی مصرف با تاکید برکاهش مصرف  قند ، نمک و چربی
 • چاپ 20 هزار بسته های اطلاعاتی با موضوعات "زندگی سالمتر با مصرف روغن و چربی کمتر"، "نمک کمتر ، زندگی بهتر"، "زندگی سالمتر با قند کمتر"
 • چاپ و توزیع بالغ بر به 3000000 عدد کتاب ها و کتابچه های آموزشی جهت استفاده کارشناسان تغذیه ، سلامت مادران ، سلامت مدارس و کارشناسان بهزیستی و آموزش و پرورش
 • تولید فیلم و تیزرهای آموزشی و سی دی آموزشی با موضوعات تغذیه سالم برای استفاده در مدارس و شبکه های بهداشتی درمانی کشور توزیع شد
 •  تشکیل 4951 کارگاه آموزشی تغذیه برای کارشناسان بهداشت ، تغذیه و آموزش و پرورش و مراکز بهداشتی درمانی
 •  برگزاری همایش ها و جشنواره ها و مسابقه نقاشی در مدارس با موضوعات تغذیه سالم
 • افزایش پوشش برنامه آهن یاری هفتگی دختران دانش آموز دوره  اول و دوم متوسطه به 100 %
 • افزایش پوشش دختر دانش آموز در مقاطع متوسطه اول و دوم در برنامه مکمل یاری ویتامین D در مدارس به 100 %
  • بهبود 50 درصدی کودکان مبتلا به سوء تغذيه در خانوارهاي نیازمند با همکاری كميته امداد امام خميني  
  • افزایش پوشش برنامه حمایت تغذیه‌ای، آموزش و مشاوره تغذیه برای مادران باردار مبتلا به سوء‌تغذیه در خانوارهای نیازمند با همکاری بنياد علوي  از 20 هزار به 120 هزار مادر باردار واجد شرایط
  • بهبود کیفیت روغن های خوراکی و کاهش اسید چرب ترانس و اشباع  و بازنگری استاندارد های  مارگارين، روغن پالم ،روغن نيمه جامد مصرف خانوار وتدوين استاندارد شورتنينگ ها (روغن صنف و صنعت) و کاهش واردات روغن پالم به 30 % از طریق کارگروه تخصصی تغذیه و امنیت غذایی ذیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی .
  • تداوم اجرای برنامه شیر مدرسه در مقطع دبستان و متوسطه اول و توزیع شیر غنی شده با ویتامین "د" در 14 استان  کشور
  • برنامه ساماندهی وضعيت بوفه های مدارس به عنوان پايگاه بهبود عملكرد تغذيه اي دانش آموزان و اجرای دستور عمل "پايگاه هاي تغذيه سالم در مدارس" ترویج استفاده از مواد غذایی مغذي (از جمله مغز دانه ها ، میوه ها و سبزی‌ها ) و منع مواد غذایی کم ارزش در بوفه های مدارس با همکاری وزارت آموزش و پرورش
  • برگزاري جلسات و نشست­هاي متعدد با صاحبان صنايع غذايي به منظور جلب همکاری صنایع غذایی برای تولید غذاهای کم کالری، کم نمک و کم سدیم، کم چربی یا بدون چربی و مواد غذايي با کربوهیدرات ساده و چربی کاهش یافته، غذاهای پرفیبر و نوشابه­های سالم
  • كاهش مصرف نمك و شكر و روغن در محصولات صنايع غذایی و با زنگری استاندارد نمک در محصولات غذایی و جلب همكاري صنايع غذايي براي توليد محصولات غذايي سالم
  • کاهش میزان نمک در نان از 3/2 درصد به یک درصد که موجب 3 گرم کاهش در مقدارنمک مصرفی مردم در روز است و نقش مهمی در کاهش شیوع فشار خون بالا و بیماری های قلبی عروقی دارد.
  • تشويق صنايع شير براي توليد شير و لبنيات كم چرب و بدون چربي و کم نمک، توليد نوشابه­هاي سالم (پروبيوتيك) به جاي نوشابه­هاي گازدار
  • اجرای برنامه بین بخشی امنیت غذا و تغذیه در 7 استان کم برخوردار از طریق انعقاد قرارداد با سازمان های مردم نهاد

مدیریت بیماریهای واگیر

 • تجهیز و ساخت سردخانه مرکزی واکسن و مواد بیولوژیک بصورت مدرن براساس دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت، در سال 94
 • عدم اپیدمی بیماری وبا بعد از حدود 40 سال در سال 93، در سال 94 تنها یک Out break در استان خوزستان بدلیل ویرانی شبکه آب و فاضلاب اتفاق افتاده است و عدم اپیدمی بیماری وبا از ابتدای سال 95 تاکنون
 • اجرای برنامه حذف مالاریا براساس تعهدات بین المللی و ملی که منجر به کاهش موارد انتقال از 407 مورد در سال 92 به 150 مورد تا سال 94
 • مدیریت و کنترل بیماری کروناویروس، زیکا و ایبولا در کشور
 • آماده شدن 4 بخش بستری جهت بیماران مبتلابه سل مقاوم به درمان
 • راه اندازی و تکمیل 9 آزمایشگاه پیشرفته آنتی بیوگرام در کشور
 • تجهیز 4آزمایشگاه مرجع منطقه ای سل به دستگاه GeneXpert برای اولین باردرکشورکه زمان تشخیص نوع مایکوباکتریوم ومقاومت دارویی به ریفامپین را ازحداقل 42روزبه 90 دقیقه تقلیل می دهد.
 • تشکیل شبکه آزمایشگاهی پیشرفته تشخیص follow up بیماری AIDS در کشور به تعداد 11 آزمایشگاه
 • ایجاد شبکه پزشکان درمانگر ایدز و آموزش بیش از 200 نفر پزشک در راستای تحقق اهداف دسترسی همگانی به خدمات
 • تدوین برنامه چهارم استراتژیک کنترل HIV و ایدز و تصویب آن در شورای عالی سلامت
 • راه اندازی سامانه IT نظام مراقبت HIV و TB
 • راه اندازی باشگاه های مشاوره و سلامت نوجوانان و جوانان برای کنترل HIV و ایدز
 • تامین و توزیع واکسن پنتاوالان و اجرای واکسیناسیون آن در برنامه ایمن سازی جاری کشور از آبان ماه سال 94
 • اجرای برنامه حذف سرخک، سرخجه براساس تعهدات بین المللی و ملی و انجام کمپین واکسیناسیون 2 میلیون نفر در مناطق پرخطر جنوب شرق کشور با پوشش 99%
 • اجرای نظام مراقبت سندرمیک برای تقویت برنامه IHR

آزمایشگاه مرجع سلامت

برنامه ها و فعالیت های آزمایشگاه مرجع سلامت در دو محور زیر صورت گرفته است:

خدمات و برنامه­های مرتبط با بهبود سازماندهی و عملکرد شبکه آزمایشگاه­های بهداشتی کشور که به تاکید بر سه برنامه زیر انجام می­شود:

 • حصول اطمینان از استقرار نظام تضمین کیفیت و اعتباربخشی در شبکه آزمایشگاههای بهداشتی انجام اقدامات نظارتی و پایش آزمایشگاههای بهداشتی برای ارزیابی میزان انطباق آنها با استانداردهای آزمایشگاه مرجع سلامت با استفاده از چک لیست های سطح بندی
 •  تکمیل و روزآمد کردن اطلاعات شبکه آزمایشگاههای بهداشتی دانشگاه شامل تعداد آزمایشگاههای سطوح مختلف بهداشتی، خدمات ارائه شده در هر سطح ،تعداد وتخصص نیروی انسانی ، تجهیزات کلیدی موجود و موردنیاز ، آمار سالیانه  آزمایش های انجام شده
 •  توانمند سازی مدیران و کارکنان شبکه آزمایشگاههای بهداشتی در همه دانشگاهها

راه اندازی سامانه  "توانمندسازي کارکنان آزمایشگاههای بهداشتی با همکاری انستیتو پاستور با هدف ارتقای دانش و مهارت کارکنان و مدیران شبکه آزمایشگاههای بهداشتی

خدمات و فعالیت­هایی که در ارتباط با نظام مراقبت بیماری­ها، برنامه­های کشوری و سایر برنامه­هایی انجام می­شود که متولی و مسئول آنها ادارات، دفاتر و مراکز دیگر بوده و آزمایشگاه در آن نقش پشتیبان و پاسخگو را دارد که اهم فعالیت­های انجام شده به شرح زیر است:

 •  تدوین بخش آزمایشگاهی دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
 •  اجرای بخش آزمایشگاهی خدمات نوین سلامت(ایراپن )
 • اجرای بخش آزمایشگاهی طرح ملی پیمایش عوامل خطر بیماری­های غیرواگیر (STEPS) در کشور
 • همکاری در راه اندازی آزمایشگاه سیار پاسخ سریع در انستیتو پاستور ایران وتهیه دستورالعمل نحوه نمونه گیری و نقل و انتقال ایمن نمونه های  با ریسک خطر  بالا نظیر ابولا
 • برنامه­ریزی برای استقرار برنامه مهار مقاومت ضد میکروبی در بیمارستان­های منتخب (24بیمارستان) با تدوین پرسشنامه ارزیابی آزمایشگاه­های شرکت کننده در طرح پایش مقاومت میکروبی  و همکاری در تدوین راهنمای کشوری نظام مراقبت مقاومتهای ضد میکروبی و مصرف منطقی آنتی میکروبیال ها
 • اطمینان از کیفیت عملکرد آزمایشگاههای بهداشتی در مواجهه با بلایا، فوریتها و تجمعات گسترده انسانی با اولویت مراسم اربعین حسینی شامل: آماده سازی دانشگاههای مرزی و دانشگاههای معین، ایجاد واحد تریاژنمونه ،  تعیین آزمایشگاههای مرجع مسئول پاسخگویی بر اساس نظام مراقبت سندرمیک در زمان برگزاری مراسم اربعین ،پایش و ارزیابی  دانشگاههای منطقه به منظور بررسی نفشه خدمت و نحوه ارجاع نمونه های بالینی و اطمینان از سطح آمادگی آزمایشگاه های بهداشتی

بهداشت آب و فاضلاب:

 • توسعه اجرای برنامه ایمنی آب در 26 شهر و 3 منطقه روستایی
 •  تدوین سند راهبردی تغییرات اقلیم در بخش سلامت
 •  تجهیز آزمایشگاههای رفرنس بهداشت آب و فاضلاب

بهداشت مواد غذایی و اماکن عمومی:

 • واگذاری صدور کارت بهداشت به دفاتر پیشخوان دولت در راستای کاهش تصدی گری دولت
 • توسعه داوطلبانه سیستم مدیریتی بهداشت و ایمنی مواد غذایی(HACCP)  با تحلیل فرایند محصول در  مراکز عرضه مواد غذایی با اولویت رستوران و ارائه خدمات غذایی در بیمارستان ها 
 • استقرار نظام مراقبت‌های محیطی در محصولات کشاورزی و لبنی (آفلاتوکسین)
 • بازرسی هدفمند در مراکز عرضه مواد غذایی
 • رتبه­بندی بهداشتی مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل ونقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماکن عمومی  (سیب سلامت)
 • ساماندهی پرونده های بهداشت محیط در راستای برنامه  تحول بهداشت غذا

عملیات بهداشت محیط در اربعین:

 • حضور اولین بار تیم بهداشت محیط در اربعین سال قبل در عراق و حضور تیم منسجم تر و با تجهیزات پرتابل بازرسی در اربعین سالجاری در عراق
 • هماهنگی با مرکز فوریت پزشکی و ستاد اربعین کشور جهت اعزام تیم های بهداشت محیط به کشور عراق

بهداشت محیط زندان ها:

 • نظارت بر زندان های کشور (پوشش صد درصدی از زندان های کشور توسط دانشگاه ها)
 • افزایش پوشش نظارت بر آب مصرفی زندان های کشور از 50% به 92 %
 • افزایش پوشش گندزدایی آب مصرفی زندان های کشور از 50 زندان به 231 زندان یعنی پوشش 94 %
 • افزایش 26% شرایط بهسازی سرویس ها در زندان های کشور
 • افزایش ایجاد نور کافی و مناسب بندها از 109 زندان به 200 زندان در کشور
 • افزایش ارتقای وضعیت بهسازی آشپزخانه های زندان های کشور از 8/51 % به 68 %

 بهداشت محیط بیمارستانها و نظارت بر مدیریت پسماند های بیمارستانی

 • ارتقاء تجهیز بیمارستانها به سیستم های غیر سوز پسماند به میزان 9 درصد
 • ساماندهی وضعیت مدیریت پسماندهای شیمیایی و دارویی بیمارستانها
 • بررسی وضعیت مدیریت فاضلاب بیمارستانها در کشور و برآورد هزینه های مورد نیاز جهت احداث و اصلاح سیستم فاضلاب بیمارستانی
 •  ابلاغ ماده 69 به عنوان حد تشخیص  پسماندهای عفونی و تیز وبرنده  به امضاء معاونت های بهداشت و درمان  تهیه به کلیه معاونتهای بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور وسازمان حفاظت محیط زیست

عملکرد گروه سلامت هوا در طرح تحول نظام سلامت

 • تعیین بار بیماری ها و مرگ منتسب به آلودگی هوا (EBD) در 8 کلان شهر و 17 شهر در گیر با آلودگی هوا و پدیده ریزگردها
 • آموزش و ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم به منظور خود مراقبتی و کاهش آسیب پذیری ناشی از مواجهه با آلاینده های هوا از طریق اطلاع رسانی (صدا و سیما)، تهیه پمفلت های آموزشی و بنر در شهرهای درگیر با آلودگی هوا و ریزگرد در 21 استان کشور

 

کنترل مصرف دخانیات:

 • ممنوعیت کامل استعمال مواد دخانی به ویژه قلیان در اماکن عمومی در 27 دانشگاه علوم پزشکی کشور.
 • اجرای طرح بررسی وضعیت استعمال دخانیات در بین دانش­آموزان 13تا 15 سال  توسط وزارت آموزش ­و­ پرورش در بهمن و اسفند 94
 • تدوین و پیشنهاد  لایحه افزایش  مالیات دخانیات در قانون بودجه برای سال 1395 و انجام رایزنی های لازم برای تصویب طرح مذکور
 • تصویب افزایش قیمت خرده فروشی به ازای هر نخ سیگار وارداتی به مبلغ 500 ریال تولید مشترک 350 ریال و تولید داخل 100 ریال به عنوان عوارض در بودجه سال 95
 •  عضویت ایران در کارگروه های تخصصی مرتبط با کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات
 •  تدوین سند ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در بخش کنترل دخانیات با تصویب هدف کاهش 30 درصدی استعمال مواد دخانی تا سال 1404
 •  اجرای کمپین ملی"قلیان­ها را گلدان کنیم" از خرداد ماه 1395 تا کنون برای حمایت­طلبی و فرهنگ­سازی کاهش مصرف قلیان در جامعه

طب کار:

 • ارتقای کمی و کیفی  معاینات سلامت شاغلین – درصد شاغلین تحت پوشش معاینات سلامت شغلی 
 • تدوین لایحه قانون غرامت بیماری های شغلی
 • پایش و ارتقای سطح سلامت رانندگان حرفه ای به منظور کاهش تصادفات

بهداشت حرفه ای :

 • تجهیز آزمایشگاههای رفرانس بهداشت حرفه ای کشور

بهداشت پرتوها:

 • تهیه نقشه غلظت گاز رادیواکتیورادون در استان البرز ، اهواز و هرمزگان
 •  ایجاد سامانه کشوری پایش بر خط شاخص پرتوهای فرابنفش خورشیدی (UVI)

ستاد فوريت­هاي سلامت محيط وكار:

 • ارتقا نرم افزارسامانه بهداشت 190  درتمام دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
 • راه اندازي خط تلفن 190 و 1490 درسراسركشور

سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

 • شروع برنامه پیشگیری از ناباروری و کاهش عواقب قابل اجتناب
 • افزایش بارداری های ارادی و برنامه ریزی شده،
 • کاهش بارداری های پرخطر،
 • کاهش سقط غیرقانونی و غیر شرعی
 • بهبود کيفيت مراقبت های روتین بارداری، زایمان و پس از زایمان در کلیه سطوح
 • بهبود کیفیت خدمات فوریت های مامایی به خصوص در بیمارستان ها و مراکز زایمانی
 • افزايش دسترسي به خدمات فوريت هاي مامائي و زايمان، ترویج زایمان طبیعی و ایمن
 • طرح پي‌گيري و ثبت موارد مادران پرخطر
 • راه اندازی نظام مراقبت موربیدیتی
 • تدوین نظام  تثبیت وانتقال  نوزاد
 • لحاظ نمودن شاخص های مربوط به برنامه احیا نوزاد در شاخص های ارزشیابی واعتبار بخشی بیمارستانها
 • پایش برنامه های سلامت نوزادان در سطح مراکز درمانی ستاد معاونت درمان و مراکز تسهیلات زایمانی
 • گسترش برنامه  آموزشي  مراقبت از رتينوپاتي نوزادان نارس كشور
 • تدوين بسته خدمتي مراقبت از  آسيفكسي هنگام تولد نوزاد
 • فعال سازي كميته هاي بررسي مرگ نوزادان در دانشگاه ها و مراكز درماني
 • تدوین و چاپ کتاب راهنمای جامع مراقبت کودک سالم و کتاب های پیشگیری از آسیب های کودکان
 • اجرای برنامه شاخص های عدالت در سلامت در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 • تهیه دستورالعمل جدید اجرای غربالگری تست تکاملی ASQ
 • انجام اقدامات به منظور استاندارد سازی و ایرانی سازی تست تکاملی تشخیصی Bayley
 • آغاز همکاری و مشارکت در تدوین "برنامه بهداشت روان در مدارس" بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت
 •  همکاری و مشارکت در اجرای طرح سفیران سلامت دانش آموزی
 • راه اندازی مراکز مشاوره بلوغ در مراکز استان ها
 • همکاری در بازنگری دستورالعمل اجرایی پیشگیری از آلودگی به شپش و گال و  فرم های آن
 • ترویج ازدواج سالم درجوانان
 • برنامه مداخلات پیشگیری ازحوادث حمل ونقل بارویکردکاهش مرگ ومیردرجوانان 18 تا 29 سال
 • اجرای نظام مراقبت سلامت جوانان درزمينه رفتارهاي مخاطره آميز
 • بازنگری  پروتکل  سلامت زنان دردوران یائسگی
 • اجرای پایلوت سلامت مردان میانسال در 5 دانشگاه و نهایی‌سازی برنامه کشوری سلامت مردان ایران
 • راه اندازی سامانه خود مراقبتی برای میانسالان
 • تقویت برنامه خود مراقبتی در راستای کاهش علل مرگ زودهنگام
 • ایجاد دسترسی و گسترش کمی و کیفی مراقبت‌های ادغام‌یافته سلامت میانسالان
 • برگزاری کارگاههای TOT برای تغذیه میانسالان، فعالیت فیزیکی میانسالان  و ترک دخانیات
 • بازبینی و ارتقاء  همه جانبه برنامه خود مراقبتی( ترويج شيوه زندگي سالم )در سالمندان
 • برنامه ريزي و هماهنگي و ثبت اطلاعات پرونده الكترونيك خانواردر گروه سني سالمند
 • کاهش بروز بیماری تالاسمی در کشور از 1000 تولد در سال به كمتر از 200 مورد در سال
 • ایجاد الگوي پیشگیری و درمان ژنتیک مبتنی بر جامعه
 • تشکیل شبکه کشوری تشخیص ژنتیک

 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha