برخورد قانونی

  • برخورد قضایی با گروه هنجارشکنان در سیرجان

    برخورد قضایی با گروه هنجارشکنان در سیرجان

    دادستان سیرجان گفت: در پی انتشار کلیپی مبنی بر هنجار شکنی کارکنان یک گروه اقتصادی بخش خصوصی در سیرجان در قالب یک جشن و به دلیل رعایت نکردن جوانب شرعی و قانونی کشور دستور پلمب تالار و طلافروشی مربوط به این گروه صادر و هنجارشکنان به دادسرا احضار شدند.