داروهای خاص

  • حل مشکل تامین داروهای خاص در شهرستان زرند

    حل مشکل تامین داروهای خاص در شهرستان زرند

    معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در حاشیه سفر به شهرستان زرند، گفت: جهت کاهش تردد مردم شهرستان زرند جهت تامین داروهای خاص به مرکز استان، مقرر شده است تا لیست این داروها تهیه و توسط معاونت غذا و دارو به یکی از داروخانه های تحت پوشش این دانشگاه در شهرستان تحویل شوند.