مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان "یاس کرمان"